Божае Нараджэнне 2022 ♪

℟. Hódie nobis cælórum Rex de Vírgine nasci dignátus est, ut hóminem pérditum ad cæléstia regna revocáret:
* Gaudet exércitus Angelórum: quia salus ætérna humáno géneri appáruit.
℣. Glória in excélsis Deo, et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
℟. Gaudet exércitus Angelórum: quia salus ætérna humáno géneri appáruit.
℣. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
℟. Hódie nobis cælórum Rex de Vírgine nasci dignátus est, ut hóminem pérditum ad cæléstia regna revocáret: * Gaudet exércitus Angelórum: quia salus ætérna humáno géneri appáruit.

℟. Сёння Кароль нябёсаў быў ласкавы нам нарадзіцца з Дзевы, каб страчанага чалавека паклікаць назад да валадарства нябеснага. * Радуецца войска анёлаў, бо вечнае збаўленне аб’явілася роду людскому.
℣. Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям добрай волі.
℟. Радуецца войска анёлаў, бо вечнае збаўленне аб’явілася роду людскому.
℣. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому.
℟. Сёння Кароль нябёсаў быў ласкавы нам нарадзіцца з Дзевы, каб страчанага чалавека паклікаць назад да валадарства нябеснага. * Радуецца войска анёлаў, бо вечнае збаўленне аб’явілася роду людскому

(першы рэспансорый Ютрані ў свята Нараджэння Пана).